Um Alefli

Alefli, sem er notendafélag Aleph-bókasafnskerfisins á Íslandi, var stofnað í tengslum við landsfund Upplýsingar föstudaginn 6. september 2002 (kl. 9-10). Á fundinum voru fyrstu lög félagsins samþykkt og menn gátu skráð söfn sín sem stofnfélaga. Alls skráðu sig 49 stofnfélagar og voru þeir fulltrúar hinna ýmsu safnategunda.

Aðdragandi að stofnun félagsins var sá að Anna Torfadóttir borgarbókavörður kallaði hinn 16. ágúst 2002 saman hóp fólks í Grófarhús til þess að undirbúa stofnun notendafélags um nýja Gegni. Þeir sem sátu þann fund voru eftirtaldir: Anna Torfadóttir, Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir, Guðrún Pálsdóttir, Kristín Björgvinsdóttir, Kristín Indriðadóttir, Elísabet Halldórsdóttir, Jakobína Ólafsdóttir, Sigrún Klara Hannesdóttir, Sólveig Þorsteinsdóttir, Pálína Magnúsdóttir, Laufey Eiríksdóttir og Jón Sævar Baldvinsson. Frá Akureyri var Astrid M. Magnúsdóttir í símasambandi.

Á fundinum var ákveðið heiti á nýja félagið, Alefli. Búið er að tryggja félaginu lénið alefli.is

Á fundinum kom m.a. fram að Landskerfi bókasafna hf. er milliliður bókasafnanna við framleiðendur Aleph. Helstu kostir þess að stofna notendafélag voru taldir eftirfarandi:

 • Ein rödd – samræming / sameiginlegt afl
 • Áhrif á þróun, meiri þrýstingur
 • Áhrif á forgangsröðun
 • Skipulögð boðskipti
 • Samvinna og stuðningur
 • Notendafélag getur tekið ákvarðanir, t.d. varðandi þróun, samvinnu og fjármagn
 • Fagleg ákvarðanataka
 • Skipun faghópa
 • Fagleg fræðsla (skipulagning og hugmyndir um fræðslu)
 • Fræðsla fyrir starfsmenn og notendur safnanna
 • Allar samþykktir á einum stað (og þær skráðar formlega)

Ákveðið var að mynda hóp til að semja drög að lögum fyrir notendafélagið. Í þeim hópi sátu: Jón Sævar Baldvinsson, Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir, Guðrún Pálsdóttir og Ragna Guðmundsdóttir. Anna Torfadóttir var aðstoðarmaður hópsins og kallaði hann saman.

Lagahópurinn setti saman drög að lögum og studdist við ályktanir fundarins í Grófarhúsi, lög sambærilegra erlendra notendafélaga og lög notendafélags Fengs. Voru drögin send til þeirra sem sátu fundinn í Grófarhúsi til yfirlestrar og athugasemda. Stofnfundurinn var haldinn hinn 6. sept. 2002. Fundarstjóri var Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir og Guðrún Pálsdóttir ritaði fundargerð. Í upphafi fundar rakti Anna Torfadóttir aðdragandann að stofnun félagsins. Síðan voru lögin kynnt og borin upp, hver grein fyrir sig samþykkt og loks lögin í heild. Kosin var stjórn til bráðabirgða og skipti hún sjálf með sér verkum á fyrsta fundi sínum, hinn 15. okt. sl. Stjórn Aleflis  er skipuð þannig að Sigrún Klara Hannesdóttir er formaður, Anna Torfadóttir meðstjórnandi, Þórdís T. Þórarinsdóttir meðstjórnandi og Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir varamaður (situr fundi).

Tíminn sem fór í undirbúning að stofnun félagsins var knappur og flestir bókaverðir höfðu ekki aðstöðu til þess að kynna sér lögin eða aðdraganda þeirra fyrir stofnfundinn. Fólk er því hvatt til þess að kynna sér lögin og einnig hlutverk Landskerfis bókasafna og koma ábendingum og tillögum að lagabreytingum til stjórnar. Í því sambandi skal bent á að breytingatillögur á lögum félagsins má aðeins bera fram á aðalfundi og skulu þær hafa borist stjórn fyrir 1. apríl.

Guðrún Pálsdóttir